De aanpak van druggebruik op muziekfestivals is niet alleen een boeiend thema, het leeft vooral ook enorm hard in de praktijk. Zo stellen we vast dat iedere, bij het drugbeleid betrokken, actor een eigen kijk heeft op het fenomeen en vaak vanuit een eigen referentiekader initiatieven ontplooit. In de praktijk blijken deze initiatieven niet altijd de gewenste en verwachte impact te hebben. Beperkte samenwerking en communicatie, evenals een gebrek aan kennis over de doelstellingen en werkwijzen van andere actoren zijn hiervan belangrijke oorzaken. Vanuit het referentiekader van de politie wordt vaak ingezet op een repressieve aanpak (met daarbij het aantal inbeslagnames van drugs als belangrijke graadmeter van succes), terwijl de prioriteit voor gezondheidsdiensten ligt op het voorkomen van drugsgerelateerde gezondheidsproblemen.

Op deze studienamiddag zullen verschillende actoren (festivalorganisator, preventie, politie, parket, lokaal bestuur, medische dienst en academici) elk vanuit hun invalshoek dit fenomeen belichten.

Het themanummer: ‘De aanpak van druggebruik op festivals’ (Cahier Politiestudies nr. 52, uitg. Gompel & Svacina) is inbegrepen in de deelnameprijs.

Programma
Dagvoorzitter: Prof. dr. Wim Hardyns, Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP), Universiteit Gent

13u00: Ontvangst met koffie/thee en gebak

13u30: Verwelkoming door de dagvoorzitter

13u40: Recreationeel druggebruik op festivals in Vlaanderen
Dr. Tina Van Havere, Lector Hogeschool Gent

14u10: Ecstacy en rituele interactie op dancefestivals in Nederland
Dr. Ton Nabben, Hogeschool van Amsterdam

14u40: Koffiepauze

15u00: Korte presentaties met aansluitend debat

Moderator: Jochen Schrooten

Panel:

Prof. dr. Tom Decorte (Instituut voor Sociaal Drugonderzoek, UGent)
Peter Decuypere (We love events)
Liesbeth Spaas (Eerste subsitituut procureur des Konings, Parket Antwerpen)
Prof. dr. Marc Sabbe (Spoedarts UZ Leuven)
Anneke Raven (burgemeester Hellendoorn, NL)
15u00: Eerste duo: Repressie en preventie – paneldiscussie
Politie: Pascale Dereepere (federale politie BE)
Preventie: Judith Noijen, senior health officer, Jellinek (NL)

15u30: Tweede duo: Verbieden vs integrale aanpak – paneldiscussie
Verbieden van festivals: Anneke Raven (burgemeester Hellendoorn, NL)
Integrale aanpak op Reggae Geel: Johan Tackx (medeorganisator Reggae Geel BE)

15u50: Afsluitende paneldiscussie aan de hand van stellingen

16u30: Netwerkdrink

Evenement locatie
AMPERE – SIMONSSTRAAT 21 -2018 ANTWERPEN

Ampère bevindt zich onder het Centraal station van Anwerpen (letterlijk onder de sporen) en is dus het best bereikbaar met de trein.

Wie met de auto komt, kan parkeren in de parkeergarage van het station van Antwerpen, Plantin en Moretuslei, 2018 Antwerpen.

Doelgroepen
Politiediensten, academici en studenten criminologie, bestuurskunde, sociologie, politieke en sociale wetenschappen, veiligheidswetenschappen, medische richtingen,…), lokale besturen, preventiediensten, festivalorganisatoren, hulpdiensten, leden van de rechterlijke orde, leden van de bijzondere inspectiediensten en toezichthouders, private veiligheidsdiensten, federale, regionale en lokale overheden, politici, beleidsmedewerkers en -verantwoordelijken,…

Werkgroep:
Deze studiedag is een initiatief van de studielijn ‘Evenementen en crisisbeheer’ van het CPS
Piloot: Wim Hardyns
Werkgroep: Evelien De Pauw, Jochen Schrooten, Joris Van Damme, Ferry Goossens, Ton Nabben, Lotte Voorham

Praktische informatie
Prijs:
De normale deelnameprijs bedraagt 95 € per deelnemer. In de inschrijving zijn de kosten van de ontvangstkoffie, koffiepauze, de documentatiemap, en het Cahier politiestudies nr 52 ‘Aanpak van druggebruik op festivals’ (uitg. Gompel & Svacina) en de netwerkdrink inbegrepen.

Inschrijvingen met korting:
Structurele partners van het CPS krijgen 10% korting op de inschrijvingsprijs. Het volstaat hiervoor aan te klikken dat u structureel partner bent bij de online inschrijving.
Individuele voltijdse onbezoldigde studenten: studententarief van 25 € per persoon (zonder boek).
Lokale en regionale preventiewerkers kunnen genieten van een korting via VAD. Om van deze korting te kunnen genieten, dienen zij zich wel aan te melden via www.vad.be/opleidingen.

Betaling:
Betaling gebeurt na ontvangst van een factuur die via email wordt verstuurd (tenzij anders gevraagd). Geef indien nodig a.u.b. het correcte e-mailadres op waarnaar de factuur verstuurd moet worden. Kosteloos annuleren kan tot uiterlijk 3 dagen voor de studiedag. Bij verhindering kan een vervanger uw plaats innemen, mits u dit uiterlijk 2 dagen voor de studiedag doorgeeft. Indien vervanging of verhindering niet tijdig wordt doorgegeven, bent u het volledige inschrijfgeld verschuldigd.

Accreditatie:

Politiemedewerkers: Deze studiedag zal erkend worden als voortgezette baremische vorming.

Leden rechterlijke orde: De tenlasteneming van het inschrijvingsgeld van de magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechterlijke orde werd aangevraagd bij het IGO.
Voor hen die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor gerechtelijke opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.

Online inschrijving:

Studienamiddag ‘Aanpak van druggebruik op festivals’ > details en online inschrijven
Normale deelnameprijs. Hierin zijn de kosten van de ontvangstkoffie, de koffiepauze, de documentatiemap en de netwerkdrink inbegrepen.
€ 95,00
Deelnameprijs voor voltijdse onbezoldigde studenten: Hierin zijn de kosten van de ontvangstkoffie, de koffiepauze, de documentatiemap en de netwerkdrink inbegrepen.
€ 25,00
Normale deelnameprijs voor leden van de rechterlijke orde onder voorbehoud van tenlasteneming door het IGO. Hierin zijn de kosten van de ontvangstkoffie, de koffiepauze, de documentatiemap en de netwerkdrink inbegrepen.
€ 95,00
Inschrijving enkel voor die organisaties die al op voorhand een deelnamepakket hebben aangekocht en betaald. U ontvangt geen factuur meer. Uw inschrijving werd al gefactureerd via het deelnamepakket. Hierin zijn de kosten van de ontvangstkoffie, de koffiepauze, de documentatiemap en de netwerkdrink inbegrepen.
€ 0

inschrijvingen via deze link: http://www.policingandsecurity.be/